شورای عالی سرمایه گذاری:ارائه تسهیلات برای اجرای به موقع پروژه ها

دمشق – سانا

شورای عالی سرمایه گذاری با تشکیل نشستی به ریاست مهندس حسین عرنوس نخست وزیر به پیگیری مراحل اجرای پروژه ها براساس قانون سرمایه گذاری شماره 18 سال 2021 شامل تولید برق با استفاده از پنل های خورشیدی، انرژی های تجدیدپذیر، داروهای سرطان ادامه داد.

این شورا بر تداوم ارائه تسهیلات و رفع موانع بر سر راه اجرای این پروژه ها بر اساس جدول زمانی تعیین شده تاکید کرد.

شورا از وزارتخانه ها خواست تا داده های مربوط به پروژه های اولویت دار را به شورای سرمایه گذاری ارائه کنند.

مهندس عرنوس بر لزوم تدوین اطلاعات درباره پروژه های صنعتی موجود و ظرفیت تولید تاکید کرد.