کمیته صنعتی سوریه و ایران: دستیابی به اهداف بیشتر و پیگیری آنچه بر سر آن توافق شده است

دمشق – سانا

کمیته مشترک صنعتی سوریه و ایران امروز نشستی به ریاست زیاد صباغ وزیر صنعت و سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران تشکیل داد.

خبر در حال تکمیل..