پیش بینی جهش کیفی در بخش انرژی تجدیدپذیر پس از مجاز شدن خرید برق از پروژه های تولید آن

دمشق – سانا

دکتر یونس علی مدیر مرکز ملی تحقیقات انرژی تاکید کرد که قانون شماره 32 سال 2021 درباره مجاز شدن خرید برق از پروژه های تولید انرژی تجدیدپذیر یک گام مهمی است که سرمایه گذاری در این بخش را تشویق می کند.

دیروز رئیس جمهور بشار اسد قانون شماره /32/ سال 2021 را صادر کرد.

براساس این دستور، خرید برق تولیدی پروژه های انرژی‌ تجدیدپذیر قابل اتصال به شبکه سراسری انتقال یا توزیع برق در صورت داشتن مشخصات فنی مناسب با توجه به ضوابط و شرایط مؤسسه کل انتقال و توزیع برق مجاز است.

برق تولیدی پروژه های انرژی‌ تجدیدپذیر بر اساس قیمت هایی تعیین شده توسط مؤسسه عمومی انتقال و توزیع برق که توسط شورای وزیران صادر می شود، خریداری می شود.

مدیر مرکز ملی تحقیقات انرژی  به خبرنگار سانا گفت: طبق استراتژی وزارت برق تا سال 2030، این وزارت قصد دارد پروژه های انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی با ظرفیت 2500 مگاوات را اجرا کند.

غیاث