مشارکت سوریه در فعالیت های کنفرانس سازمان ملل در زمینه حمل و نقل پایدار

دمشق-سانا

با مشارکت حدود 50 کشور از جمله سوریه ، امروز فعالیت های دومین کنفرانس جهانی سازمان ملل در زمینه حمل و نقل پایدار از طریق ویدئو کنفرانس که از 14 تا 16 ماه جاری به میزبانی پکن پایتخت چین برگزار می شود، آغاز شد.

در جریان این کنفرانس، اهمیت حمل و نقل به عنوان شریان پیوند دهنده کشورهای جهان و تمدن ها و لزوم همبستگی و همکاری بین المللی در زمینه حمل و نقل پایدار وکمک به کشورهای در حال توسعه، تامین حمایت های لازم و تأمین مالی پروژه های توسعه ای در آن کشورها ، دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت و تأمین منابع ، فناوری و انرژی های تجدیدپذیر در الگوهای حمل و نقل پایدار مورد بحث وبررسی قرار گرفته است.

در این کنفرانس، که وزیر حمل و نقل کشورمان، مهندس زهیر خزیم حضور داشت،  به بررسی تاثیر  “کووید 19” بر حمل و نقل پایدار و تأثیر آن که منجر به کاهش سطح اجرای برنامه ها، به ویژه برنامه های حمل ونقل پایدار شد، پرداخت.

شاهد أيضاً

تاکید سفیر میلاد عطیه بر ضرورت جلوگیری از سیاسی کردن سازمان منع تسلیحات شیمیایی

لاهه – سانا سفیر میلاد عطیه نماینده دایم سوریه در سازمان منع تسلیحات شیمیایی تاکید …