پیوستن ده ها فرد مسلح و تحت تعقیب از روستاهای مختلف حوض یرموک به روند حل و فصل اوضاع در حومه درعا

درعا-سانا

امروز، در ادامه اجرای توافق حل و فصل ارائه شده توسط دولت، ده ها نفر از افراد تحت تعقیب و فراریان از خدمت سربازی در روستاهای مختلف حوض یرموک به روند حل و فصل پیوستند و سلاح خود را تحویل ارتش عربی سوریه داده‌اند.

خبرنگار سانا در این زمینه گزارش داد که ده ها نفر از افراد مسلح و تحت‌تعقیب و سربازان فراری از خدمت نظامی برای دومین روز با حضور در مرکز ویژه حل‌وفصل که در شهرک الشجره در حومه غربی درعا افتتاح شده است روند حل‌وفصل و تحویل سلاح‌های خود به ارتش عربی سوریه را طبق توافقی که پیش از این صورت گرفته بود، آغاز کردند.

خبرنگار خاطرنشان کرد: سلاح های تحویل شده شامل، تفنگ های خودکار ساخت روسیه، مسلسل های PKC و RPG با کالیبر 7 و 29 میلی متر، پرتاب کننده های 122 میلی متری و پرتاب کننده های RPG است.

شماری از اهالی حوض یرموک در گفتگو با خبرنگار سانا از آغاز روند حل‌وفصل و ورود قهرمانان ارتش عربی سوریه به این منطقه برای تثبیت امنیت و ثبات در آن ابراز رضایت کردند.

لینا