18 سپتامبر 1851 – اولین شماره نیویورک تایمز

امروز در تاریخ:

1502 – کریستف کلمب در چهارمین و آخرین سفر خود به کاستاریکا رسید.

1851 – اولین شماره نیویورک تایمز.

1931 – ژاپن منچوری چین را اشغال کرد.

1998- تأسیس سازمان غیرانتفاعی ICANN که به امور اینترنت می پردازد.

روز استقلال در شیلی