بازار خانواده در سویدا

شاهد أيضاً

تصاویر زیبا و دیدنی از روستای (جیبول) واقع در حومه شهر جبله