اطفای یک آتش سوزی که در یکی از کارخانه های رنگسازی در شهر صنعتی حلب به وقوع پیوست

حلب – سانا

تیم های آتش نشانی آتش سوزی را که در یکی از کارخانه های رنگسازی در شهر صنعتی حلب به وقوع پیوست اطفا کردند.

خبرنگار/سانا/ توضیح داد: عملیات برداشت خرابی های باقیمانده از آتش سوزی همچنان در حال انجام است.