تداوم آتش سوزی ها در تعدادی از مناطق لبنان

بيروت-سانا

در میان درخواست های مردم برای مهار حریق گسترده و جلوگیری از سرایت آن به منازلشان، تیم های دفاع مدنی و ارتش لبنان به تلاش خود برای مهار آتش سوزی ها در تعدادی از مناطق لبنان ادامه دادند.

خبرگزاری ملی لبنان از وقوع آتش سوزی گسترده در جنگل‌های شمال این کشور خبر داد و افزود: بیشتر خسارت مرتعی بوده است.

بنا به این گزارش، تیم های دفاع مدنی، ارتش لبنان، داوطلبان و اهالی این مناطق از شامگاه دیروز در تلاش برای مهارکردن آتش سوزی در تپه‌های شیب‌دار و ناهموار هستند.

خبرگزاری لبنان از مشارکت بالگرد سوری و دفاع مدنی سوریه در اطفای حریق در مرز مشترک لبنان و سوریه خبر داد.