محکومیت اقدامات شبه نظامیان(قسد) و تروریست های وابسته به رژیم ترکیه توسط شیوخ عشایر عربی در حمص و حماه و ادلب

حمص – سانا

شیوخ عشایر عربی در حمص و حماه و ادلب اقدامات شبه نظامیان(قسد) و تروریست های وابسته به رژیم ترکیه را محکوم کرد و از همه فریب خوردگان خواستند تا به مسیر درست و حمایت از وطن و تضمین امنیت و استقلال و حفظ حاکمیت آن بازگردند.

شیوخ عشایر عربی در حمص و حماه و ادلب با صدور بیانیه ای اشغالگران آمریکایی و ترکیه ای را محکوم کردند و خواستار مقابله با آنان و ایستادگی در صف واحدی برای پایان دادن به حضور آنان در خاک سوریه شدند.

شیوخ عشایر همچنین اقدامات شبه نظامیان/قسد/ و گروه های تروریستی وابسته به رژیم ترکیه در شمال سوریه به ویژه در شهر منبج را محکوم کردند.

شیخ طارق الباشان یکی از شیوخ عشایر حمص تاکید کرد که عشایر عربی و دولت سوریه در سنگر واحدی قرار دارند.

شیوخ عشایر العقیدات و الفواعه  همچنین اقدامات شبه نظامیان(قسد) علیه اهالی و جنایات گروه های تروریستی وابسته به رژیم اردوغانی ترکیه را محکوم و تاکید کردند که شیوخ عشایر در کنار دولت سوریه دربرابر حضور غیرقانونی نیروهای آمریکا و ترکیه در خاک سوریه می ایستند.