دهها هزار نفر از مردم طرطوس در کورنیش دریا انتخابات ریاست جمهوری را جشن گرفتند

طرطوس-سانا

دهها هزار نفر از مردم طرطوس در کورنیش دریا انتخابات ریاست جمهوری را جشن گرفتند.