اشغالگران ترکیه و مزدوران آنها ، برق اختصاص داده شده برای بهره برداری از ایستگاه علوک  را می دزدند

حسکه – سانا

اشغالگران ترکیه و مزدوران آن از گروه های  تروریستی حملات خود را به خط انتقال نیروگاه تغذیه ایستگاه آب علوک ادامه داده اند و آنها درصد زیادی از انرژی اختصاص یافته به بهره برداری از این ایستگاه را به سرقت بردند و آن را به مکان های استقرار خود در شهر اشغال شده راس العین  هدایت کرد.

منابع محلی به خبرنگار سانا گفتند که نیروهای اشغالگر  ترکیه و مزدوران آن برای تروریست ها درصد زیادی از توان اختصاص داده شده برای بهره برداری از ایستگاه آب علوک را به سرقت برده و آنها آن را به مناطق مستقر در شهر اشغال شده راس العین منتقل کرده اند که نشان دهنده منفی در ایستگاه با توجه به عملیات پمپاژ آب به مردم محلی در محله های شهر حسکه است.

منابع خاطرنشان كردند كه مزدوران اشغالگر تركيه طي ساعات گذشته جهت تغذيه مناطق استقرار خود در راس العين را برای مدت 6 ساعت در روز جهت حركت را به سمت ايستگاه آبي علوک منحرف كرده اند. خطر بزرگی برای کار ایستگاه و در نتیجه تأمین آب است که به دلیل حملات انباشته آنها به شبکه برق در حال حاضر کم است.

.