حمله خمپاره‌ای اشغالگر ترکیه و مزدورانش به روستای مرعناز و اطراف روستای ام حواش در حومه حلب

حلب-سانا

نیروهای اشغالگر  ترکیه و مزدوران تروریست آنها مناطق مسکونی در روستای مرعناز و ارضی کشاورزی در اطراف روستای ام حواش در حومه شمالی حلب را با خمپاره هدف قرار دادند.

منابع محلی به سانا گفت که نیروهای اشغالگر ترکیه و عناصر گروههای تروریست مزدورش امروز با گلوله های سنگین برخی از روستای مرعناز در حومه شمالی حلب را هدف قرار دادند. در این حمله خسارت هایی به اموال مردم وارد شد.