رسانه های فلسطینی: حمله هوایی نیروهای اشغالگر صهیونیستی به محله الرمال در مرکز نوار  غزه منجر به شهادت دو فلسطینی و زخمی شدن دیگران شد