رسانه های فلسطینی: در نتیجه حمله نیروهای اشغالگر اسرائیلی به اردوگاه «الشاطی» در غرب نوار محاصره شده غزه یک زن فلسطینی به شهادت رسید