ربوده شدن شماری از غیرنظامیان در روستای الزر در حومه دیر الزور توسط شبه نظامیان (قسد)

دیر الزور – سانا

شبه نظامیان (قسد) با پشتیبانی هوایی نیروهای اشغالگر آمریکا حملات خود را ضد غیرنظامیان در جزیره سوریه ادامه دادند و شماری از غیرنظامی را ربودند.

منابع محلی اعلام کردند که گروه های مسلح از شبه نظامیان “قسد” با پشتیبانی پالگرد های نیروهای اشغالگر آمریکا ضمن یورش به منازل شهروندان در روستای الزر در حومه شرقی دیر الزور شماری از غیرنظامیان را ربودند و آنان را به مکان نامعلومی منتقل کردند.