هواپیمای حامل کمک های پزشکی امارات در دمشق بر زمین نشست

دمشق-سانا

یک هواپیمای حامل کمک های پزشکی امارات متحده عربی امروز در فرودگاه بین المللی دمشق بر زمین نشست.

وزارت بهداشت از ورود محموله واکسن کرونا به کشور خبر و توضیخ داد: این محموله از طریق جمعیت هلال احمر امارات وارد فرودگاه دمشق شد.