کشف و ضبط یک دستگاه خودروی حامل مقادیر زیادی از مواد مخدر در حومه حمص

حمص-سانا

دستگاه های ذیربط در حمص مقادیر زیادی از مواد مخدر که در یک خودروی عمومی “سابا” مخفی شده بودند، کشف و ضبط کردند.

یک منبع در دستگاه های ذیربط از کشف و ضبط مقادیر زیادی از حشیش مخدر و قرص های کپتاگون در حومه حمص و دستگیری دو نفر در این ارتباط خبر داد.