تاکید کارگران برق بر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و ترمیم ایستگاه های برق

دمشق-سانا

کار بر روی تعمیر و بازسازی و به کار انداختن مجدد ایستگاه های برق و همچنین تمایل به پتانسیل تجدید پذیر از عواملی مشوقی است برای کارگران برق جهت مشارکت در انتخابات آتی  ریاست جمهوری در 26 ماه جاری به حساب می آید.

دوربین سانا از اداره عمومی برق بازدید کرد و نظرات کارگران این اداره در این باره را پرسید.

 

شاهد أيضاً

المقداد به هیئت ایرانی: روابط دمشق و تهران یک الگوست

دمشق-سانا فیصل المقداد وزیر امورخارجه سوریه در دولت پیشبرد امور شامگاه پنجشنبه با “وحید جلال …