ادامه غارت آبهای رود فرات و خابور و اراضی زراعتی حسکه سوریه از سوی رژیم ترکیه

حسکه-سانا

رژیم ترکیه همچنان به جنایات خود ادمه می دهد و این بار این رژیم, سوریه را از دستیابی به سهم خود از آبهای رود فرات و سرچشمه های آن محروم کرد و مقدار زیادی از آبهای این رودخانه به غارت برد.

بر اساس این اقدام جنایتکارانه رژیم ترکیه رودخانه خابور سوریه را با خشکی مواجه کرده، رودخانه ای که منبع اصلی آب آبیاری شهر حسکه به حساب می آید و به دلیل آن زراعت و خدمات حسکه تحت تاثیر قرار گرفت و بسیاری از مساحت های زراعتی خارج از زراعت شد.

شاهد أيضاً

حضور سوریه در المپیاد جهانی شیمی (ICHO)

دمشق – سانا المپیاد جهانی شیمی 2021 (ICHO) که توسط ژاپن به صورت مجازی سازماندهی …