تعدیل نرخ بنزین اکتان 95

دمشق-سانا

شامگاه امروز وزارت  تجارت داخلی وحمایت از مصرف کننده مصوبه را صادر کرد که به موجب این مصوبه نرخ بنزین “اکتان95” در تمام بمب های بنزین 2500 لیر سوریه برای هر لتر می شود.

وزارت اشاره کرد که نرخ وارد در مصوبه سالف الذکر شامل عوارض سالانه خودروهای بنزین سوز که قیمتش 29 لیر برای هر لتر تعیین شده است؛ می شود.

طبق مصوبه جدید صاحبان پمپ های بنزین موظفند نرخ وکیفیت بنزین را به شکل واضح وقابل خواندن داخل پمپ های بنزین اعلام کنند, ضمنا متخلفان مشمول مجازات های مقرر در قانون شماره 8 2021 خواهند شد.

شاهد أيضاً

المقداد به هیئت ایرانی: روابط دمشق و تهران یک الگوست

دمشق-سانا فیصل المقداد وزیر امورخارجه سوریه در دولت پیشبرد امور شامگاه پنجشنبه با “وحید جلال …