عــاجــل رسانه های فلسطینی: در جریان تجاوز هوایی اشغالگران اسرائیلی به شمال نوار غزه 3 فلسطینی به شهادت رسیدند

بانک مرکزی سوریه: قیمت متوسط دلار آمریکا /2512/ لیر و/2500/ لیر برای حواله ها

دمشق – سانا

بانک مرکزی سوريه قيمت برابری دلار در مقابل لير سوريه /2512/ لير سوریه را به عنوان قيمت متوسط و /2500/  لير را برای تحویل حواله ها به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی سوریه همچنین نرخ دلار در مقابل لير سوريه / 2525/  لیر را برای بدل ها تعيين کرد.

شایان به ذکر است که براساس لیست نرخ برابری دلار در مقابل لیر سوریه که دیروز توسط بانک مرکزی سوریه منتشر شد، قیمت هر دلار به ازای لیر سوریه /1256/ لیر بود.

از اواسط ژوئن سال 2020 نرخ برابری دلار /1256/ لیر سوریه بود.