10 آوریل 1973 – ترور شاعر و مبارز فلسطینی کمال ناصر و رفقایش

دمشق – سانا

1946 / اولین انتخابات پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن برگزار شد و در نتیجه آن 39 زن پیروز شدند.

1973 / ترور شاعر و مبارز فلسطینی کمال ناصر و رفقایش

1994 / ناتو شهر گورازده در بوسنی را بمباران کرد

2010 / رئیس جمهور لهستان لخ کاچینسکی و تعدادی از مقامات این کشور در یک سانحه هوایی کشته شدند.