بانو اسماء اسد راهکارهای حمایت از اطیاف محتاج جامعه را بررسی کرد

دمشق-سانا

بانوی اسماء اسد امروز با تعدادی از دست اندار کاران موسسه های خیریه، انسانی و روسای اتاق های تجارت و صنعت تمام استان های کشور دیدار کرد.

بانوی اسماء اسد در جریان این دیدار، راهکارهای حمایت از اطیاف محتاج جامعه را به میان گذاشت.

ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد: طی این دیدار، به موضوعاتی پرداخته شده همچون ایجاد سازوکارهای مناسب جهت ارسال کمک های انسانی توسط موسسه های خیریه به نیازمندان مناطق مختلف سوریه به ویژه در سایه شرایط بد معیشتی که سوریه در آن به سر می برد.

شایان به ذکر است که، وزیر اداره محلی، معاون وزیر اوقاف و معاون وزیر امور اجتماعی در این دیدار حضور داشتند.