7 آوریل 1947 – تأسیس حزب بعث عربی سوسیالیستی

دمشق – سانا

1652 / هلندی ها منطقه کیپ در آفریقا را کشف کردند.

1890 / تکمیل کانال دریاچه بیوا در ژاپن.

1939 / ایتالیا در اوایل جنگ جهانی دوم به آلبانی حمله کرد.

1947 / تاسیس حزب بعث عربی سوسیالیستی.

1948 / تاسیس سازمان جهانی بهداشت.

1956 / اعلام استقلال مراکش از اسپانیا.

1988 / اتحاد جماهیر شوروی قصد خود را برای خروج از افغانستان اعلام کرد.