رئیس جمهور بشار اسد ریاست نشست کابینه را برعهده گرفت+ ویدئو