سفیر رژیم ترکیه به وزارت امور خارجه ايران احضار شد

تهران – سانا

سفیر رژیم در ایران در ارتباط با سخنان وزیر کشور رژیم ترکیه در خصوص حضور عناصر تروریستی در خاک ایران، به وزارت امور خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض رسمی ایران به وی ابلاغ شد.

در جریان این احضار ، اظهارات سفیر رژیم ترکیه در عراق نیز غیر موجه و مورد انتقاد قرار گرفته است.