عــاجــل رئیس مجلس خلق: دادگاه عالی قانون اساسی به مجلس اطلاع داد که عبد الله سلوم عبد الله درخواست نامزدی برای مقام رئیس جمهوری ارائه کرد

امروز در تاریخ..24 فوریه 1971 – تاسیس اتحادیه عمومی کارگران الجزایر

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1971 – تاسیس اتحادیه عمومی کارگران الجزایر

2008 / پارلمان کوبا رائول کاسترو را به عنوان رئیس جمهور کوبا انتخاب کرد

1831 / لئو فون کاپریوی .. صدراعظم آلمان متولد شد

1872 / حافظ ابراهیم … شاعر مصری متولد شد

1967 / برایان اشمیت … دانشمند استرالیایی-آمریکایی متولد شد

1815 / رابرت فولتون .. مهندس و مخترع آمریکایی از دنیا رفت

1856 / نیکولای لوباچفسکی … ریاضیدان روسی از دنیا رفت

روز استقلال در استونی