چین موشک مخصوص پرتاب اولین ایستگاه فضایی این کشور به فضا را ساخت

پکن – سانا

شرکت علوم و فناوری هوافضای چین از آغاز عملیات مونتاژ موشک مخصوص پرتاب اولین ماژول ایستگاه فضایی این کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

موشک بلند سنگین چین برای پرتاب اولین ماژول ایستگاه فضایی این کشور به زودی برای راه اندازی در ماه های  آینده مونتاژ می‌شود.

به نقل از سایت اسبیس نیوز،  این موشک با 849 تن وزن، ایستگاه تیانهه با 22 تن وزن را از مرکز پرتاب ماهواره به فضا پرتاب خواهد کرد.

ایستگاه فضایی تیانهه به طول 16.6 متر و قطر 4.2 متر قبلا به منظور آماده سازی برای پرتاب تحویل داده شده است.قرار است ایستگاه فضایی تیانهه به طور مستقیم در مدار پایین زمین به ارتفاع حدود 370 کیلومتر قرار گیرد. این ایستگاه از جان سه فضانورد و مدار کل مجموعه پشتیبانی خواهد کرد.

چین قصد دارد ایستگاه فضایی خود را از طریق ۱۱ پرتاب در طی سال‌های 2021 و 2022 احداث کند.