عــاجــل رئیس مجلس خلق: دادگاه عالی قانون اساسی به مجلس اطلاع داد که محمد فراس ياسين رجوح درخواست نامزدی خود را برای مقام رئیس جمهوری ارائه کرد

دستور رئیس جمهور بشار اسد برای افزایش سرمایه بانک صنعتی به 14 میلیارد لیر سوریه

دمشق-سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز قانون شماره/7/ سال /2021/ متعلق به افزایش سرمایه بانک صنعتی به 14 میلیارد لیر سوریه با هدف بهبود قابلیت‌های مالی آن جهت تامین بودجه لازم برای پروژه‌های صنعتی متناسب با نیازهای مرحله کنونی را صادر کرد.

لینا/غیاث