رئیس جمهوری بشار اسد دستور احداث موسسه عالی هنر های سینمایی را صادر کرد

دمشق-سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز قانون شماره (6) سال 2021 برای احداث موسسه عالی هنر های سینمایی با هدف فارغ التحصیلی متخصصان هنر های سینمایی و همچنین آموزش دادن  هنر سینمایی در تمامی سطوح

به منظور دستیابی نهضت هنری، را صادر کرد.