ادامه جنایت نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آنها در قطع آب شرب حسکه

حسكه-سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آنها همچنان به جنایات خود علیه حسکه ادامه می دهند و بار دیگر آب ایستگاه پمپاژ علوک را قطع کردند.

نیروهای اشغالگر ترکیه برای هفتمین روز متوالی آب را بر روی مردم الحسکه بسته و جان حدود یک میلیون شهروند ساکن در شهر حسکه و اطراف آن و حومه غربی این استان را تهدید می کنند.

مهندس “محمود عکله” مدیر کل شرکت آب حسکه در گفتگو با خبرنگار /سانا/ از افزايش تلاش های دولتی برای تامین آب شرب حسکه و حومه آن خبر و ادامه داد: هلال احمر عربی سوریه و کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در تامین آب شرب سهیم بوده اند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر ترکیه برای هجدهمین بار آب شهر الحسکه را قطع کردند.

ل.ب