وزارت امور خارجه: سوریه  بر حق خود مبنی بر دفاع از حرمت و تمامیت ارضی سوریه و همچنین محافظت از شهروندان خود با استفاده از تمام راهکار های قانونی تاکید دارد

دمشق-سانا

وزارت امور خارجه ضمن محکومیت تجاوزات امروز اشغالگر اسرائیلی در حوالی استان حما تاکید کرد: این تجاوز نقض آشکار حرمت و حاکمیت ارضی سوریه  و همچنین تعدی بی شرمانه به قانونی بودن حقوق بشر و قانون بین المللی است و سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر به انجام مسئولیت خود و محکوم کردن این تجاوز، فراخواند. 

وزارت امور خارجه با ارسال دو پیامی به دبیر کل سازمان ملل متحد و رییس شورای امنیت و رییس شورای حقوق بشر گفت:تجاوزات جنایتکارانه صهیونیست ها صبح جمعه در حوالی استان حما در پی ادامه تجاوزات صهیونیست ها که در کمتر از یک سال بالغ بر 50 تجاوز است می آید که این تجاوز آشکار به قانونی بودن حقوق بشر و قانون بین المللی به حساب می آید چراکه این حملات تجاوزکارانه شهروندان و امنیت آنها را هدف قرار می دهد.

وزارت امور خارجه بیان داشت: سوریه به شدت سکوت شماری زیادی در جامعه بین المللی نسبت به این تجاوزات بی شرمانه را محکوم می کند به ویژه آنهایی که در خصوص حقوق بشر به دروغ ادعا می کنند.

وزارت امور خارجه سوریه در پایان ضمن تاکید بر حق خود مبنی بر دفاع از حرمت و تمامیت ارضی سوریه و همچنین محافظت از شهروندان خود با استفاده از تمام راهکار های قانونی، از سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر خواستار انجام مسئولیت های خود شد و این جنایات و تجاوزات را محکوم کنند.