شروع نشست ژنو2 در مونترو سوئیس در قالب تلاش های حل بحران سوریه

دمشق-سانا

1824 – اقوام اشانتي نيرو هاي بريتانيايي را ىر ساحل الىهب شكست ىاىنى

1840 – آغاز اشغال نیوزیلاند توسط بریتانیا

1879 – نیرو های الزولو بریتانیایی ها را در جنگ اساندلوانا شکست دادند این جنگ به نام “جنگ زولو” معروف شد

1899 – سرکرده های شیش مستعمره استرالیایی در ملبرن باهم دیدار کردند و درمورد تاسیس اتحادیه کنفدرال را تبادل نظر کردند

1901 – تنصیب ادوارد هفتم به عنوان پادشاه بریتانیا پس از مرگ مادرش شاه ویکتوریا.

1924 – تشکیل اولین وزارت کارگران در بریتانیا به ریاست رامزی مکدنالد.