میزان بارش در سراسر کشور

دمشق-سانا

اداره کل باران سنجی وزارت کشاورزی كشورمان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در طول 24 ساعت گذشته،  بیشتر استانها شاهد بارش باران بودند که بیشترین بارش از حضر با 125 میلیمتر ثبت شده است.

در این اطلاعیه آمده است: بیشترین میزان بارندگی دمشق و حومه آن طی 24 ساعت گذشته با میانگین 85 میلی‌متر در الحرمون ثبت شد.

در این اطلاعیه نیز آمده است: در این مدت، بیشترین میزان بارندگی استان سویدا در عین العرب با 31 میلی‌متر بود.. بیشترین میزان بارندگی استان درعا با 32 میلی‌متر در الصنمین ثبت شد.. الحضر با 125 میلی‌متر، بیشترین میزان بارندگی در سطح استان القنیطره را داراست.

در این اطلاعیه خاطرنشان شد: مرمریتا در بارش‌های اخیر، با 88 میلی‌متر، بیشترین میزان بارندگی در سطح استان حمص را داراست.. عین حلاقیم با 100 میلی‌متر، بیشترین میزان بارندگی در سطح استان حما را داراست. دریکیش و القدموس با 95 میلی‌متر، بیشترین میزان بارندگی در سطح استان را داراست.. بیشترین میزان بارندگی استان لاذقیه در صلنفه با 71 میلی‌متر بود.

اداره کل باران سنجی ادامه داد: در 24 ساعت گذشته، ارمناز با 65 میلی‌متر، بیشترین میزان بارندگی در سطح استان ادلب را داراست.. بیشترین میزان بارندگی استان حلب با  32 میلی‌متر در شهر حلب ثبت شد.

اداره کل باران سنجی در پایان اظهار کرد: در این مدت، بیشترین میزان بارندگی استان رقه در الزهیریه با 38 میلی‌متر بود.. بیشترین میزان بارندگی استان حسکه با 15 میلی‌متر درالمالکیه و هیمو ثبت شد. الکسره با 5 میلی‌متر، بیشترین میزان بارندگی در سطح استان دیرالزور را داراست.

لینا