امروز در تاریخ..13 ژانویه 1930- ظهور اولین سری کارتون میکی موس

دمشق- سانا

امروز در تاریخ..

1610 / گالیله گالیله ماه چهارم مشتری را کشف کرد

1794 / کنگره ایالات متحده پرچم ایالات متحده را تغییر داد

1822 / استقلال یونان

1893 / تشکیل حزب کارگران در انگلیس

1930/ ظهور اولین سری کارتون میکی موس

1864 / ویلهلم وین ، فیزیکدان آلمانی متولد شد

1906 / الكساندر پوپوف ، فیزیكدان روسی از دنیا رفت