یک استاد دانشگاهی اهل اسلواکی: اشغال بخشی از اراضی سوریه از سوی آمریکا نقض صریح قانون بین المللی است

پراتیسلاوا-سانا

فرانتشیک شکفرندا استاد دانشگاهی اسلواکی تاکید کرد که سیاست های تهاجمی اعمال شده توسط آمریکا در علیه خاورمیانه را محکوم کرد و گفت که اشغال بخشی از سرزمین های سوریه توسط آمریکا نشان دهنده نقض آشکار قوانین بین المللی است.

وی در یک مقاله در پایگاه الکترونیک اسلوکی “هلافنی دینک” گفت: گروه تروریستی “داعش” به حمایت آمریکا در عراق پیدا شد و سیاست های تهاجمی آمریکا در علیه خاورمیانه را محکوم کرد و افزود که اشغال بخشی از سرزمین های سوریه توسط آمریکا نشان دهنده نقض آشکار قوانین بین المللی است.