مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور پایان یافت

حومه دمشق-سانا

مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور که توسط فدراسیون سوار کاری سوریه در باشگاه سوارکاری شهید باسل اسد در منطقه دیماس در حومه دمشق برگزار شد، امروز با معرفی نفرات برتر پایان یافت.

در بخش پرش از ارتفاع 140 سانتي متر “محمد جوبرانی” از باشگاه “تیم سیبیرت” قهرمان شد و سوارکار “لیث العلی” از باشگاه “الجیش” در بخش پرش از ارتفاع 135 سانتی متر اول شد.

همچنین سوارکار زن “شام اسد” از  باشگاه “تیم سیبیرت” در بخش پرش از ارتفاع 125 سانتي متر به عنوان قهرمان معرفی شد.

در بخش پرش از ارتفاع 115 سانتي متر  سوارکار “احمد مصری” از باشگاه “الشرطه” مقام اول را کسب کرد و همین سوارکار در بخش پرش از ارتفاع 85 سانتی متر اول شد.

در بخش برش از ارتفاع 85 سانتی متر، سوارکار کودک “عمرو الغفیر” از باشگاه الجیش به قهرمانی دست یافت.

ل.ب