عکس های پذیرایی از تیم بسکتبال مردان سوریه در مرزهای سوریه و لبنان در جدیده یابوس

عکس های پذیرایی از تیم بسکتبال مردان سوریه در مرزهای سوریه و لبنان در جدیده یابوس

شاهد أيضاً

بارش برف در حلب و سویدا

سویدا حلب