امروز در تاریخ..29 نوامبر 1939 – جدایی لوا اسکندرون از سوریه

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1899 – اف سی بارسلونا در اسپانیا تاسیس شد

1939 – جدایی لوا اسکندرون از سوریه

1945 – جمهوری سوسیالیست فدرال یوگسلاوی تأسیس شد

1955 – حسن شیخ محمود ، هشتمین رئیس جمهور سومالی متولد شد

1939 – فیلیپ شیدمان ، صدر اعظم آلمان از دنیا رفت

روز آزادی آلبانی