سازمان ملل: هرگونه تروری را محکوم می‌کنیم

نیویورک – سانا

سازمان ملل متحد اعلام کرد که این سازمان هرگونه ترور یا قتل خارج ار دادرسی را محکوم می‌کند.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه این سازمان ترور را محکوم می‌کند ادامه داد: ما همچنین خواستار لزوم جلوگیری از هر اقدامی که به تشدید تنش در منطقه منجر شود، هستیم.