مؤسسه غلات سوریه: سیلوهای گندم در بندر طرطوس سالم هستند

طرطوس – سانا

مدیر کل مؤسسه غلات سوریه تاکید کرد که سیلوهای گندم در بندر طرطوس که امروز دچال آتش‌سوزی  کوچکی بودند، سالم هستند و گندم ذخیره‌شده در آن ها آسیب ندیده است و خسارات تنها محدود به ساختمان و شبکه برق بود.