شروع افزایش دمای هوا هشداری نسبت به تشکل مه در ساعات شب و صبح زود

دمشق-سانا

دمای هوا کمی افزایش می یابد.

اداره کل هواشناسی با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: هوابه طور کلی کمی ابری خواهد شد.

این اداره از وزش باد غربی جنوبی غربی خفیف تا متوسط خبر داد.

این اداره نسبت به تشکل مه در ساعات شب و صبح زود هشدار داد.

پیش بینی دمای هوا در روزهای …

 

یک شنبه

دو شنبه

سهشنبه

دمشق

16/7

16/7

15/8

قنيطره

13/6

13/6

12/7

درعا

16/8

17/9

16/9

سويدا

13/5

14/5

14/6

حمص

16/5

17/6

16/7

حماه

17/6

18/6

17/7

حسكه

18/6

17/5

16/4

لاذقيه

21/13

22/14

22/14

طرطوس

21/13

21/13

21/13

حلب

17/4

15/5

14/5

ادلب

17/6

15/7

14/8

دير الزور

20/7

19/8

20/9

رقه

21/9

20/10

21/11