نیروهای اشغالگر آمریکا یک کاروان حامل تجهیزات و تسلیحات وارد خاک سوریه کردند

حسکه -سانا

نیروهای اشغالگر آمریکا در ادامه نقض قوانین بین المللی یک کاروان حامل تجهیزات نظامی و تسلیحات از طریق گذرگاه غیرقانونی «الولید» در مرز عراق وارد خاک سوریه کردند و این کاروان به سمت منطقه الرمیلان حرکت کرد.

در همین راستا منابع محلی اعلام کردند: کاروانی متشکل از 58 کامیون متعلق به نیروهای اشغالگر آمریکا حامل تسلیحات و تجهیزات لجستیکی از خاک عراق وارد سوریه شد که هدف از این اقدام تقویت نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های غیر قانونی در حومه حسکه است.

منابع مذکور خاطرنشان کردند: خودروهای شبه نظامیان قسد مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا این کاروان را همراهی کردند.

ل.ب