وقوع زمین لرزه ای به بزرگی 1ر4 ریشتر در شمال شرق دمشق

دمشق-سانا

زمین لرزه ای به بزرگی 1ر4 ریشتر عصر امروز در شمال شرق دمشق رخ داد.

مرکز ملی لرزه نگاری به خبرگزاری /سانا/ تصریح کرد که زمین لرزه ای در ساعت 13:50 به وقت محلی با فاصله 51 کیلو متر از شمال شرق دمشق و در عمق 50 کیلو متری زمین به وقوع پیوست.

ل.ب