با پشتیبانی بالگردهای نیروهای اشغالگر آمریکا.. شبه نظامیان قسد شماری از غیرنظامیان را در حسکه و رقه ربودند

حسکه-سانا

شبه نظامیان مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا /قسد/ در مناطق تحت کنترل خود در چزیره سوریه اقدامات جنایتکارانه خود را علیه مردم ادامه می دهند، که امروز شماری از غیرنظامیان را در حسکه و رقه ربودند.

منابع محلی در حومه جنوبی حسکه به خبرنگار /سانا/ گفتند: امروز با پشتیبانی بالگردهای نیروهای اشغالگر آمریکا، گروه های مسلح شبه نظامیان “قسد” به شهرک “دشیشه” یورش بردند و یک غیرنظامی را ربودند و به مکانی نامعلوم انتقال دادند.

از سوی دیگر، منابع محلی در رقه به خبرنگار /سانا/ اعلام کردند: گروهی از شبه نظامیان “قسد” امروز با یورش به محله “رمیله”، شماری از جوانان را ربودند.

ل.ب