میزان بارش استان های کشور

دمشق-سانا

اداره کل باران سنجی وزارت کشاورزی كشورمان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در طول 24 ساعت گذشته، منطقه جنوبی برخی استانها شاهد بارش باران بوده است.

در این اطلاعیه آمده است: در استان دمشق و حومه آن شاهد بارش 5 میلی متر در حرمون، 3 میلی متر در مشرفه، 2 میلی متر در قطنا، زبدانی و جراجیر، 1 میلی متر در میسلون، جدیده شیبانی، عقربا، تل، یبرود و سرغایا بوده ایم.

در این اطلاعیه نیز آمده است: در استان سویدا شاهد بارش 5 میلی متر در عین عرب، 2 میلی متر در صلخد، 1 میلی متر در شهر، بوده ایم.. در استان قنیطره شاهد بارش 16 میلی متر در حضر، 8 میلی متر در شهر، 1 میلی متر در شهر، 1  میلی متر در نبع صخر بوده ایم.. و در استان حمص، میزان بارش باران در تلدو 2 میلی متر بوده است.

اداره کل باران سنجی ادامه داد: در استان حما، میزان بارش باران در حمیری و حر بنفسه 2 میلی متر، صوران و سعن 1 میلی متر، غاب شطحه 7 میلی‌متر، کزیم و سقیلبیه 2 میلی متر و عین الکروم 1 میلی متر بوده است.. در استان لاذقیه، میزان بارش باران در کسب 3 میلی متر و صلنفه 1 میلی متر بوده است.

اداره کل باران سنجی نیز خاطرنشان کرد: در استان حلب، میزان بارش باران در اعزاز 10 میلی متر، جرابلس 3 میلی متر، سفیره 2 میلی متر و فرودگاه حلب و الباب 1 میلی متر بوده است.. در استان رقه، میزان بارش باران در تل ابیض 7 میلی متر بوده است.

در پایان این اطلاعیه ادامه است: در استان حسکه، میزان بارش باران در یعربیه 12 میلی متر، مالکیه و هیمو 8  میلی متر، زهیریه و قامشلی 7 میلی متر، جوادیه و تل علو 5 میلی متر، ابوقصایب و تل حمیس4 میلی متر، قحطانیه و تل براک 3 میلی متر، عامودا، تل نمر و عریشه 2 میلی متر بوده است.

لینا