پیش بینی افزایش تولید گندم و جو در حسکه به دلیل بارش های خوب

حسکه-سانا

در 24 ساعت گذشته شاهد بارش های خوب باران در استان حسکه بوده ایم که میزان آن بین 1 تا 15 میلی متر بوده است.

مهندس رجب سلامه مدیر اداره کشاورزی حسکه در اظهارات خود به خبرنگار /سانا/ گفت: استان حسکه در 24 ساعت گذشته شاهد بارش باران بوده که تل بیدر بیشترین میزان بارش باران را داشت.

مهندس سلامه خاطرنشان کرد: بارش های خوب باران موجب افزایش تولید گندم و جو شده است، همین امر خوشحالی و نشاط کشاورزان را در پی داشته و باعث شده تا سطح زیر کشت این محصولات در منطقه دو برابر شود.

ل.ب