شورای وزیران طرح بازاریابی محصول مرکبات را به تصویب رساند

دمشق – سانا

شورای وزیران با تشکیل نشست هفتگی خود به ریاست مهندس حسین عرنوس برنامه بازاریابی محصول مرکبات و تعیین نقش نهادهای ذیربط برای تامین نیازهای فرایند بازاریابی را به تصویب رساند.

براساس این طرح، مؤسسه تجارت سوریه مامور خرید بزرگترین مقدار ممکن از محصول از کشورزان و انجام همه اقدامات لازم برای صادر کردن مقادیر اضافی از نیازهای بازار داخلی شد.

شورای وزیران نیز پیش نویس قانون بخشودگی سود و جریمه دیرکرد وام های صندوق ملی پروژه های آبیاری مدرن را مورد بررسی قرار داد.

آیین نامه جدید کار کارمندان مؤسسه پست سوریه نیز در این نشست به تصویب رسید.