تظاهرات اساتید و دانشجویان تل حمیس در حومه قامشلی در محکومیت تصرف تسلط شبه نظامیان “قسد” بر مدارس

قامشلی-سانا

خبرنگار سانا از برگزاری تظاهرات اساتید و دانشجویان تل حمیس در حومه قامشلی در محکومیت تصرف تسلط شبه نظامیان “قسد” بر مدارس خبر داد.